Implementare software

Metodologia de implementare a solutiei Oracle Primavera P6 presupune urmatoarele etape:

Etapa 1: Kickoff Meeting

 • Prezentarea echipelor de implementare din partea Executantului, cat si, a Beneficiarului
 • Stabilire responsabilitati pe echipe si modul de comunicare pe proiect
 • Stabilire obiective de implementare
 • Acord privind Planul de Actiune propus de Executant

Etapa 2: Analiza privind cerintele Beneficiarului

 • Scolarizare conceptuala privind solutia propusa
 • Elaborare curiccula de curs pentru personalizarea acestuia
 • Stabilirea modului de import a proiectelor existente din alte aplicatii pentru a beneficia de istoricul pe proiecte
 • Analiza structurii organizationale
 • Analiza fluxurilor de date
 • Analiza cerintelor de securitate
 • Analiza cerintelor de raportare

Etapa 3: Scolarizare si Instruire

 • Workshop P102 (Project Management in Primavera P6)
 • Workshop P106 – P, P106 – R, P106 – A (Project Management Avansat, Resurse si Administrare&WebAcces in Primavera P6)
 • Si / Sau Curs Solutie “PrimaDev si Oracle Primavera P6 in constructii”

Etapa 4: Elaborare proiect pilot

 • preluare oferta din programul de devize
 • prelucrare oferta in PrimaDev (interfata intre programul de devize si Primavera P6) si transferul ofertei in Primavera P6 pentru obtinerea automata a proiectului cu lista de activitati cu durate (estimate din cantitatile de lucrari asociate si normele de timp din retete) si resursele aferente (consumuri cantitative si orare, preturi unitare, etc)
 • introducerea fluxului tehnologic si obtinerea graficului de executie fizic si valoric
 • introducere progres pe proiect
 • rapoarte de proiect

Etapa 5: Elaborare procedura de utilizare si cursuri pentru utilizatorii finali

 • Elaborarea procedurii de utilizare Primavera P6
 • Aprobarea procedurii
 • Cursuri cu utilizatorii finali
 • Semnarea procesului verbal de receptie a procedurii
 • Prezentare procedura

Etapa 6: Elaborare rapoarte

 • Rapoarte individuale pe proiect
 • Rapoarte globale pe portofolii de proiecte

Etapa 7: Finalizare proiect:

 • Raportul final al proiectului
 • Sedinta pentru inchiderea formala a proiectului

Etapa 8: Audit post-implementare:

Va consta in evaluarea gradului in care au fost aduse beneficiile scontate pentru companie de catre acest proiect la 3 luni dupa finalizarea proiectului de implementare

 • Analiza
 • Elaborare raport
 • Prezentare raport

Cere o prezentare online

Nu ezita să ne contactezi pentru un Demo online a produselor noastre

0 +
Utilizatori activi