Cursuri de “Managementul proiectelor utilizand solutia Oracle Primavera”

Sunt cursuri structurate pe diferite nivele si destinate utilizatorilor solutiei Oracle Primavera.

Cursuri standard Oracle Primavera P6

Recunoscute International sub egida Oracle University (P102, P106 – P, P106 – A, P106 – R, P101, P107, P109)

 • Primavera P102

Ofera o imagine generala despre Oracle Primavera P6 si prezinta participantilor modul de utilizare a instrumentului de lucru; privind pregatirea, planificarea, controlul si analiza proiectelor.

In cadrul cursului, prin intermediul aplicatiei, se va defini si gestiona un proiect, utilizand cele trei elemente de baza ale managementului de proiecte: planificarea, resursele si costurile.

In cadrul cursului vor fi parcurse si exemplificate urmatoarele subiecte:

 • Descriere modulele Primavera P6: Project Manager, MyPrimavera (web applications), Timesheets, Claim Digger, Methodology Manager
 • Ciclul de viata al unui proiect
 • Date, Navigare si Moduri de afisare
 • Enterprise Project Structure
 • Crearea unui proiect
 • Crearea structurii WBS
 • Adaugarea activitatilor
 • Crearea relatiilor de conditionare
 • Calculul planificarii
 • Atribuirea de contrangeri
 • Documentele de referinta
 • Aranjarea datelor de calcul
 • Roluri si resurse
 • Alocarea rolurilor
 • Alocarea resurselor si a costurilor
 • Analiza utilizarii resurselor
 • Optimizarea planificarii
 • Crearea de planificari de referinta
 • Executarea si Controlul Proiectului
 • Raportarea performantei
 • Site-ul Web al Proiectului
 • Primavera P106

Ofera o imagine detaliata asupra facilitatilor si caracteristicilor instrumentului de lucru Primavera P6 privind controlul datelor din proiect.

Acest curs ofera o imagine mai complexa asupra aplicatiei, permitand utilizatorilor sa aprofundeze: definirea datele globale, calendarele, codurile activitatilor, resursele, actualizarea si mecanismele de control.

In cadrul cursului vor fi parcurse si exemplificate urmatoarele subiecte:

P 106 – A

 

 • Crearea calendarelor
 • Definirea codurilor de proiect
 • Definirea codurilor de resurse
 • Definirea codurilor de activitati
 • Accesul utilizatorilor
 • Sumarizarea datelor proiectului
 • Rularea unui Job Service
 • Campuri definite de utilizator
 • Global Change (Modificare globala)
 • Perioadele financiare
 • Definirea centrelor de cost
 • Administrarea web
 • Profile de securitate la nivel global si de proiect
 • Definirea unitatilor monetare
P 106 – P

 

 • Crearea unui Proiect cu Project Architect
 • Atribuirea de coduri
 • Campurile utilizatorului si Global Change
 • Portofolii de proiecte
 • Calculul planificarii
 • Praguri si incidente
 • Importul si exportul datelor in Primavera
 • Transferul datelor intre Primavera si Microsoft Excel
 • Actualizarea planificarilor de referinta
 • Claim Digger
 • Tipuri de durate
 • Calcularea procentului de realizare
 • Analiza Valorii Cuvenite
 • Tabelul de calcul si profilul derularii activitatii
 • Bugetarea proiectelor
 • Estimarea de sus in jos (Top-Down Estimating)
 • Analiza incidentei riscurilor
 • Urmarirea proiectelor: moduri de afisaj utilizate
 • Calculul automat al actualizarilor
P 106 – R

 

 • Crearea resurselor si rolurilor
 • Atribuirea de centre de cost
 • Analiza resurselor si rolurilor
 • Fereastra de atribuire a resurselor
 • Alocarea manuala a resurselor Planificarea distributiva
 • Nivelarea resurselor
 • Pastrarea datelor referitoare la derularea proiectului
 • Raportarea informatiilor despre resurse

Cursuri personalizate Oracle Primavera P6

Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor din domeniul constructiilor, compania noastra a personalizat agenda cursurilor cu scopul prezentarii elementelor de baza din ofertare/devizare, urmarirea si controlul proiectelor de constructii. Personalizarea agendei de curs, asigura toate cunostintele necesare utilizarii imediate a solutiei alese in cadrul companiei.

Curricula de curs propusa poate sa fie personalizata in functie de specificul fiecarui client si se va desfasura pe un proiect real al clientului.

Agenda Curs “PrimaDev si Oracle Primavera P6 in constructii”

1.Definire date globale in Primavera P6 – configurare baza de date Primavera P6

 • Structura proiecte
 • Dictionar roluri
 • Dictionar resurse
 • Centre de cost sub forma de Cost Accounts
 • Layout-uri pentru utilizatori
 • Definire calendare
 • Definire utilizatori si profile de securitate
 • Bugetare proiecte la nivelul companiei
 • Definire coduri de proiect/activitate
 • Definire lista de activitati cu durate si resurse/costuri conforme cu oferta
 • Introducere relatii de conditionare
 • Obtinere grafic de executie si salvare proiect de referinta (baseline)
 • Optimizarea proiectului conform cerintelor contractuale (data de finalizare si buget)
 •  
 1. Proiect pilot folosind importul din oferta (excel sau program de devize) sau transfer PrimaDev

-Tipuri de durate

-Tipuri de activitati

-Global Change

 • Elaborare rapoarte de planificare
 • Introducere decontare pentru prima luna

-Tipuri de procente de realizare

-Apply actuals/Schedule proiect

 • Creare rapoarte de update privind productia realizata, timpul si costurile inregistrate
 • Definirea listei de activitati cu durate
 • Definire si alocare resurse/costuri pe activitati
 • Obtinere grafic de executie si salvare proiect de referinta (baseline)
 • Optimizarea proiectului conform cerintelor contractuale (data de finalizare si buget)
 1. Proiect pilot direct in Primavera P6

-Tipuri de durate

-Tipuri de activitati

-Global Change

 • Elaborare rapoarte de planificare
 • Introducere decontare pentru prima luna

-Tipuri de procente de realizare

-Apply actuals/Schedule proiect

 • Creare rapoarte de update privind productia realizata, timpul si costurile inregistrate
 • Managementul documentelor pe proiecte
 • Analiza valorii dobandite
 • Import/Export proiect
 • Creare campuri ale utilizatorului – UDF
 • Web site-ul proiectului
 1. Facilitati suplimentare Primavera

In cadrul cursului se vor furniza o serie de rapoarte speciale domeniului constructiilor, cum ar fi:

 • Raport Fisa limita pe proiect
 • Raport Analiza costuri (corelarea ofertei beneficiarului cu costurile interne inregistrate)

Cere o prezentare online

Nu ezita să ne contactezi pentru un Demo online a produselor noastre

0 +
Utilizatori activi