Cursuri de “Managementul proiectelor utilizand solutia Oracle Primavera”

Sunt cursuri structurate pe diferite nivele si destinate utilizatorilor solutiei Oracle Primavera.

Cursuri standard Oracle Primavera P6

Recunoscute International sub egida Oracle University (P102, P106 – P, P106 – A, P106 – R, P101, P107, P109)

 • Primavera P102

Ofera o imagine generala despre Oracle Primavera P6 si prezinta participantilor modul de utilizare a instrumentului de lucru; privind pregatirea, planificarea, controlul si analiza proiectelor.

In cadrul cursului, prin intermediul aplicatiei, se va defini si gestiona un proiect, utilizand cele trei elemente de baza ale managementului de proiecte: planificarea, resursele si costurile.

In cadrul cursului vor fi parcurse si exemplificate urmatoarele subiecte:

 • Descriere modulele Primavera P6: Project Manager, MyPrimavera (web applications), Timesheets, Claim Digger, Methodology Manager
 • Ciclul de viata al unui proiect
 • Date, Navigare si Moduri de afisare
 • Enterprise Project Structure
 • Crearea unui proiect
 • Crearea structurii WBS
 • Adaugarea activitatilor
 • Crearea relatiilor de conditionare
 • Calculul planificarii
 • Atribuirea de contrangeri
 • Documentele de referinta
 • Aranjarea datelor de calcul
 • Roluri si resurse
 • Alocarea rolurilor
 • Alocarea resurselor si a costurilor
 • Analiza utilizarii resurselor
 • Optimizarea planificarii
 • Crearea de planificari de referinta
 • Executarea si Controlul Proiectului
 • Raportarea performantei
 • Site-ul Web al Proiectului
 • Primavera P106

Ofera o imagine detaliata asupra facilitatilor si caracteristicilor instrumentului de lucru Primavera P6 privind controlul datelor din proiect.

Acest curs ofera o imagine mai complexa asupra aplicatiei, permitand utilizatorilor sa aprofundeze: definirea datele globale, calendarele, codurile activitatilor, resursele, actualizarea si mecanismele de control.

In cadrul cursului vor fi parcurse si exemplificate urmatoarele subiecte:

P 106 – A

 

 • Crearea calendarelor
 • Definirea codurilor de proiect
 • Definirea codurilor de resurse
 • Definirea codurilor de activitati
 • Accesul utilizatorilor
 • Sumarizarea datelor proiectului
 • Rularea unui Job Service
 • Campuri definite de utilizator
 • Global Change (Modificare globala)
 • Perioadele financiare
 • Definirea centrelor de cost
 • Administrarea web
 • Profile de securitate la nivel global si de proiect
 • Definirea unitatilor monetare
P 106 – P

 

 • Crearea unui Proiect cu Project Architect
 • Atribuirea de coduri
 • Campurile utilizatorului si Global Change
 • Portofolii de proiecte
 • Calculul planificarii
 • Praguri si incidente
 • Importul si exportul datelor in Primavera
 • Transferul datelor intre Primavera si Microsoft Excel
 • Actualizarea planificarilor de referinta
 • Claim Digger
 • Tipuri de durate
 • Calcularea procentului de realizare
 • Analiza Valorii Cuvenite
 • Tabelul de calcul si profilul derularii activitatii
 • Bugetarea proiectelor
 • Estimarea de sus in jos (Top-Down Estimating)
 • Analiza incidentei riscurilor
 • Urmarirea proiectelor: moduri de afisaj utilizate
 • Calculul automat al actualizarilor
P 106 – R

 

 • Crearea resurselor si rolurilor
 • Atribuirea de centre de cost
 • Analiza resurselor si rolurilor
 • Fereastra de atribuire a resurselor
 • Alocarea manuala a resurselor Planificarea distributiva
 • Nivelarea resurselor
 • Pastrarea datelor referitoare la derularea proiectului
 • Raportarea informatiilor despre resurse

Cursuri personalizate Oracle Primavera P6

Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor din domeniul constructiilor, compania noastra a personalizat agenda cursurilor cu scopul prezentarii elementelor de baza din ofertare/devizare, urmarirea si controlul proiectelor de constructii. Personalizarea agendei de curs, asigura toate cunostintele necesare utilizarii imediate a solutiei alese in cadrul companiei.

Curricula de curs propusa poate sa fie personalizata in functie de specificul fiecarui client si se va desfasura pe un proiect real al clientului.

Agenda Curs “PrimaDev si Oracle Primavera P6 in constructii”

1.Definire date globale in Primavera P6 – configurare baza de date Primavera P6

 • Structura proiecte
 • Dictionar roluri
 • Dictionar resurse
 • Centre de cost sub forma de Cost Accounts
 • Layout-uri pentru utilizatori
 • Definire calendare
 • Definire utilizatori si profile de securitate
 • Bugetare proiecte la nivelul companiei
 • Definire coduri de proiect/activitate
 • Definire lista de activitati cu durate si resurse/costuri conforme cu oferta
 • Introducere relatii de conditionare
 • Obtinere grafic de executie si salvare proiect de referinta (baseline)
 • Optimizarea proiectului conform cerintelor contractuale (data de finalizare si buget)
 •  
 1. Proiect pilot folosind importul din oferta (excel sau program de devize) sau transfer PrimaDev

-Tipuri de durate

-Tipuri de activitati

-Global Change

 • Elaborare rapoarte de planificare
 • Introducere decontare pentru prima luna

-Tipuri de procente de realizare

-Apply actuals/Schedule proiect

 • Creare rapoarte de update privind productia realizata, timpul si costurile inregistrate
 • Definirea listei de activitati cu durate
 • Definire si alocare resurse/costuri pe activitati
 • Obtinere grafic de executie si salvare proiect de referinta (baseline)
 • Optimizarea proiectului conform cerintelor contractuale (data de finalizare si buget)
 1. Proiect pilot direct in Primavera P6

-Tipuri de durate

-Tipuri de activitati

-Global Change

 • Elaborare rapoarte de planificare
 • Introducere decontare pentru prima luna

-Tipuri de procente de realizare

-Apply actuals/Schedule proiect

 • Creare rapoarte de update privind productia realizata, timpul si costurile inregistrate
 • Managementul documentelor pe proiecte
 • Analiza valorii dobandite
 • Import/Export proiect
 • Creare campuri ale utilizatorului – UDF
 • Web site-ul proiectului
 1. Facilitati suplimentare Primavera

In cadrul cursului se vor furniza o serie de rapoarte speciale domeniului constructiilor, cum ar fi:

 • Raport Fisa limita pe proiect
 • Raport Analiza costuri (corelarea ofertei beneficiarului cu costurile interne inregistrate)

Cere o prezentare online

Nu ezita să ne contactezi pentru un Demo online a produselor noastre

0 +
Utilizatori activi

Alerte email privind expirarea contractelor, a garantiilor de buna executie, a datelor limita de restituire garantii, a autorizatiilor de constructii etc.

 • Grafice de restituire garantii
 • Definire flux documente functie de tipul contractului
 • Generare automata a documentelor: Procese verbale, Documente constatatoare, etc.
 • Referate de necesitate pe contrate semnate pentru a evita depasirea cantitatilor conform contractului
 • Referate de necesitate pe catalog seap
 • Flux de validare referate: validare economic, generare document, validare achizitii, comanda furnizor
 • Evidenta completa a contractelor de lucrari, servicii si produse; acorduri cadru inclusiv contrate subsecvente
 • Registru de inregistrare unitara a contractelor, respectiv, integrare cu planul de achizitii
 • Permite controlul tuturor etapelor importante dintr-un contract
 • Introducerea facturilor pe fiecare contract cu toate detaliile, inclusiv, importul anexei in vederea editarii cantitatilor livrate
 • Generare Raport Situatie Contract
 • Administrare acte aditionale de suplimentare de perioada, cost etc.
 • Notificari responsabil task-uri/interventii;
 • Expirare contract de tip fara prelungire automata;
 • Notificare supevisor la adaugarea unei comenzi de catre dispecer;
 • Notificare Beneficiar la anularea unei comenzi;
 • Data expirare Buletin metrologic la nivel de echipament etc.
 • Poate fi accesat oricand, de oriunde, de mai multi utilizatori simultan;
 • Interfata prietenoasa si facila, disponibila integral pe telefonul mobil;
 • Licenta program pe viata

 • Facilitati de tip CRM privind istoricul discutiilor cu fiecare potential client;
 • Raport de activitate Departament/Personal Vanzari;
 • Atasarea ofertelor pentru istoric
 • Introducerea tuturor documentelor/pozelor aferente contractelor, interventiilor/task-urilor;
 • Asociere documentelor/pozelor sub forma de link catre serverul de fisiere
 • Introducerea si aprobarea comenzilor lansate de Beneficiar cu detalierea reclamatiilor;
 • Flux de aprobare a unei interventii/task ca urmare a unei comenzi de la Beneficiar
 • Analiza si alocare personal companie pe contracte/interventii;
 • Rapoarte privind activitatea zilnica angajat;
 • Raport privind stadiu fiecarui contract
 • Vizualizarea agendei interne a firmei intr-un format extrem de prietenos;
 • Acces rapid la toate activitatile/interventiile companiei prin reprezentari grafice;
 • Detalii privind bugetul (personal, material, echipamente, transport) interventiilor/task-urilor
 • Raport de executie interventie/task 
 • Integrare cu agenda interna prin task-uri asociate contractelor si interventiilor din cadrul acestora

 • Lista contracte cu detalii referitoare la Beneficiar, Date de incepere, finalizare, Acces utilizatori, Valoare, Acte aditionale, Categorii de activitati etc.
 • Generare NIR-uri si Bonuri de consum
 • Vizualizare stoc gestiune
 • Generarea automata a comenzilor de materiale pe baza necesarelor de aprovizionare periodice
 • Introducerea facturilor si a preturilor de achizitie
 • Analiza pret material functie de producator, furnizor si perioada timp
 • Rapoarte privind serviciile incasate, previzionare incasari, plata angajatilor fct de procetul negociat etc
 • Statistici privind vanzarile clinicii, clienti noi inregistrati, vanzarile pe medici, top 10 tratamente, etc.
 • Notificari automate sms (chiar de pe telefonul salonului, fara costuri suplimentare) si email privind programarile etc;
 • Comunicare personalizata pentru fiecare client functie de necesitati;
 • Notificari aniversare pentru programul de fidelizare clienti.
 • Acces rapid la toate informatiile aferente unei cliente
 • Alerta preferinte: bautura, muzica, mod de plata etc.
 • Incarcare poze privind evolutia imaginii clientei
 • Generarea automata a formularului de prelucrare a datelor personale
 • Gestionare abonamente client – status&alerta expirare perioada abonament etc.
 • Integrare cu casa de marcat in vederea incasarii serviciilor
 • Vizualizarea agendei de lucru intr-un format extrem de prietenos;
 • Organizarea eficienta a programarilor functie de salon, angajat;
 • Operare rapida si eficienta direct de pe telefon.
 • Configurare alerte pe faze importante din lucrare
 • Calcul comisioane Tehnician
 • Raport indici Tehnician functie de performanta
 • Raport plata tehnicieni
 • Atasare poze, link la nivelul pacientilor
 • Generare Deviz pe fiecare lucrare
 • Generare facturi pe lucrari
 • Raport privind incasari/incasari partiale/neincasate pe clinica, medic, perioada, pacient etc.
 • Evidenta clara si reala a lucrarilor protetice
 • Urmarirea productiei fiecarui technician
 • Urmarirea modulului de realizare a lucrarilor protetice  prin termene si responsabili faze lucrari
 • Generare etichete cu coduri de bare pentru identificare rapida lucrare
 • Oferte furnizori
 • Comenzi furnizori
 • Facturi - cantitati livrate si preturi de achizitie
 • Rapoarte achizitii
 • Oferte furnizori
 • Comenzi furnizori
 • Facturi - cantitati livrate si preturi de achizitie
 • Rapoarte achizitii
 • Generare situatii de lucrari pe baza raportarilor zilnice din santiere
 • Corectare liste de cantitati lucrari in vederea decontarii conform cerintelor Beneficiarului
 • Import liste cantitati lucrari din oferta finala(contract)
 • Export Excel Situatie de lucrari
 • Creare oferte folosind propriile norme
 • Optimizare oferta prin modificarea normelor din pct de vedere consum, preturi unitare, tarife orare etc. pe toate tipurile de resurse
 • Generare automata a bugetului per proiect pe baza ofertei in varianta finala
 • Bugetare- import din programele de devize; lista lucrari, materiale, utilaje, manopera, transport
 • Modificare bugetare in vederea pastrarii bugetului initial si a tuturor modificarilor de buget
 • Poate fi accesat oricand, de oriunde, de mai multi utilizatori simultan;
 • Interfata prietenoasa si facila, disponibila integral pe telefonul mobil;
 • Licenta program pe viata
 • Gestionare contracte companii partenere
 • Generare fise aptitudini pe angajati
 • Notificari automate la expirare fisa aptitudini
 • Rapoarte specifice – Raport situatie fise grupat pe companii,angajati etc.
 • Sincronizarea rapida a programarilor cu datele de livrare primite de la laboratoare.
 • Planuri de tratament cu reprezentarea grafica pe intelesul pacientilor;
 • Status dentar initial cu reprezentare grafica sugestiva;
 • Generare NIR-uri si Bonuri de consum
 • Vizualizare stoc gestiune
 • Generarea automata a comenzilor de materiale pe baza necesarelor de aprovizionare periodice
 • Introducerea facturilor si a preturilor de achizitie
 • Analiza pret material functie de producator, furnizor si perioada timp
 • Rapoarte privind servicii neincasate, incasate, previzionare incasari, plata medicilor functie de procentul negociat etc.
 • Statistici privind vanzarile clinicii, pacientii noi inregistrati, vanzarile pe medici, top 10 tratamente, etc.
 • Notificari automate sms si email privind programarile etc;
 • Comunicare personalizata pentru fiecare pacient functie de necesitati;
 • Notificari aniversare pentru programul de fidelizare pacienti.
 • Laboratoare partenere si liste de preturi pe tipuri de analize
 • Introducere analize medicale, incasari si facturi
 • Raport zilnic analize medicale
 • Acces rapid la toate informatiile aferente unui pacient: fisa pacientului, istoric pacient, consultantii, tratamente, radiografii, plati, avansuri etc.
 • Alerta medicala cu problemele principale ale pacientului: alergii, hepatita, diabet etc.
 • Generarea automata a chestionarelor si formularelor;
 • Generare facturi pacienti;
 • Investigatii medicale cu generare document Fisa de consultative, Scrisoare medicala etc
 • Generare document de tip Fisa medicala generala care contin tot istoricul pacientului
 • Integrare cu casa de marcat pentru generarea automata a bonului fiscal.
 • Vizualizarea agendei de lucru intr-un format extrem de prietenos;
 • Organizarea eficienta a programarilor functie de cabinet, medic, pacient;
 • Operare rapida si eficienta ce tine cont de activitatea intensa dintr-un cabinet medical;
 • Sincronizarea programarilor cu Google Calendar.