Curs “Managementul comunicarii in proiectele de constructii”

Este un curs ce prezinta abordarea teoretica si practica a situatiilor ce pot aparea in cadrul proiectelor de constructii si prezinta modalitatile in care se pot utiliza uneltele si tehnicile de Management de Proiect pentru o buna organizare, planificare, executie, monitorizare si finalizare a proiectelor.

Sesiune 1: Introducere în managementul proiectelor de constructii

 • Ce sunt proiectele?
 • Ce este managementul proiectelor?
 • Particularitatile managementului in constructii
 • Ciclul de viaţă ale proiectului
 • Procesele specifice managementului proiectelor de constructii
 • Principii de baza in managementul proiectelor
 • Domeniile de Cunostinte ale Managementului Proiectelor
 • Rolul managerului de proiect
 • Succesul in managementul proiectelor

Sesiunea 2: Identificarea proiectului

 • Stabilirea unor obiective clare si identificarea factorilor interesati in derularea proiectului si a nevoilor acestora
 • Invatarea instrumentelor de identificare a proiectului legate de factorii interesati

Sesiunea 3: Pregatirea implementarii proiectului

 • Instrumentele de formare si consolidare a echipei de proiect – Leadership
 • Formele de organizare a companiilor in raport cu proiectele si identificarea cailor de imbunatatire a activitatii companiei

Sesiunea 4: Planificarea proiectului – Time, Resource and Cost Management

 • Necesitatea si importanta planificarii proiectelor
 • Etapele de planificare a proiectelor
 • Instrumente utilizate in managementul proiectelor: Work Breakdown Structures (WBS), Grafice Gantt, Analiza Drumului Critic
 • Construirea unui WBS
 • Construirea unui grafic reţea
 • Criterii de estimare  a resurselor si bugetarea costurilor
 • Managementul de resurse si costuri

Sesiunea 5: Controlul proiectului

 • Monitorizarea progreselor proiectului
 • Actualizarea planurilor initiale privind costurile si graficul de executie
 • Analiza comparativa a starii actuale cu planul de referinta a proiectului (target)
 • Identificarea potentialelor probleme si initierea actiunilor corective
 • Managementul schimbarii
 • Analiza Earned Value
 • Managementul riscului
 • Raportarea la nivelul proiectului
 • Indicatori economici: ROI, NPV
 • Indicatori de performanta a proiectelor: SPI, CPI

Sesiunea 6: Instrument de management de proiect  Oracle Primavera

 • Workshoop – Studiu de caz privind utilizarea sistemului de management de proiect Oracle Primavera pe un proiect real al Beneficiarului

Sesiunea 7:  Evaluare finala a cursului

In cadrul cursului, la nivelul fiecarei sesiuni, se vor furniza propuneri de formulare aferente fiecarei etape din cadrul unui proiect de constructii, formulare ce pot fi folosite imediat de catre fiecare participant in activitatea de management de proiect al companiei in care isi desfasoara activitatea.

Cere o prezentare online

Nu ezita să ne contactezi pentru un Demo online a produselor noastre

0 +
Utilizatori activi