Curs “Fundamentele managementului de proiect”
Curs “Fundamentele managementului de proiect” – este un curs orientat spre insusirea si aplicarea conceptelor de baza in Managementul Proiectelor.

 1. Introducere in Managementul Proiectelor
 2. Domeniile managementului de proiect conform PMI
 • Managementul Obiectivelor
 • Managementul Costurilor. Analiza Earned Value
 • Managementul Integrarii
 • Managementul Resurselor Umane
 • Managementul Calitatii
 • Managementul Timpului
 • Managementul Riscului
 1. Managementul Achizitiilor
 1. Identificarea Proiectului
 2. Pregatirea Implementarii Proiectului
 3. Planificarea Proiectului. Instrumente utilizate in managementul proiectelor
 4. Controlul proiectului. Analiza si raportare
 5. Workshop – Managementul proiectelor folosind sistemul Primavera

Parcurgerea etapelor din ciclul de viata ale unui proiect:

 • Initierea proiectului
 • Planificare proiectului: managementul timpului, managementul resurselor si al costurilor
  • Executia proiectului
  • Controlul proiectului
  • Inchiderea formala a proiectului