PrimaDev Evaluare
PrimaDev reprezinta instrumentul ideal pentru pentru Beneficiari pentru evaluarea rapida a ofertelor depuse la procedurile de achizitii publice de lucrari, respectiv, urmarirea executiei investitiilor.

Functionalitati

 • Evaluarea automata a ofertelor prin importul ofertelor primite si afisarea unui raport global prin care se compara ofertele primite cu oferta de referinta (de regula, oferta proiectantului). Astfel, se pot identifica rapid toate neconformitatile fata de caietul de sarcini, cum ar fi:
 • Obiecte/devize/articole lipsa sau suplimentare
 • Modificari ale normelor de deviz privind consumul, norma de timp, resurse noi, etc.
 • Posibilitatea de import a ofertelor indiferent de programul de devize utilizat de catre ofertant;
 • Importul unei oferte sa contina toate informatiile, si anume:
  • Structura ofertei: investitie, obiecte, devize, articole de deviz
  • La nivelul fiecarui articol de deviz sa fie importate urmatoarele informatii:Cod articol, Cantitate articol, Unitate de masura articol, Resurse necesare cu: cantitate, pret unitar, unitate de masura, etc.
 • Analiza comparativa intre Referinta (caietul de sarcini) si Oferta
 • Afisarea unui raport de evaluare cu afisarea neconformitatilor astfel:
  • Diferente intre caietul de sarcini si oferta evaluata
 • La nivel de investitie
 • cost total (LEI) si detaliat pe material, manopera, utilaj, echipamente, transport;
 • consum total manopera (ore);
 • consum total utilaj (ore).
  • La nivel de oferta
  • La nivel de obiect
  • La nivel de deviz
   • Obiecte suplimentare sau lipsa cu informatii pe fiecare obiect de acest gen:
   • Devize suplimentare sau lipsa cu informatii pe fiecare deviz de acest gen:
   • Articole suplimentare sau lipsa cu informatii pe fiecare obiect:
  • cantitate de articol;
  • cost total (LEI) si detaliat pe material, manopera, utilaj, echipamente, transport;
  • consum total manopera (ore);
  • consum total utilaj (ore).
  • Posibilitatea de export a raportului de evaluare in fomat .xls.
  • Importul decontarilor lunare, NR si NCS
  • Analiza contractelor de lucrari din punct de vedere cantitativ si valoric.

Din punct de vedere al urmaririi executiei investitiilor, aplicatia permite urmatoarele:

 1. Introducerea decontarilor lunare
 • importul listelor de cantitati de lucrari si a costurilor;
 • verificarea automata a decontarilor si afisarea diferentelor de preturi unitare intre contract si decontare;
 • afisarea si validarea decontarilor in vederea analizei de contract.
 1. Introducerea NR & NCS cu afisarea, verificarea si validarea acestora functie de conditiile din contract.
 2. Definirea contractului cu datele generale: nr. contract, denumire, valoare, perioada, etc.
 3. Analiza cantitativa si valorica a contractelor

 

Beneficii

 • Reducerea cu cel putin 90% a timpului necesar pentru evaluarea ofertelor in cadrul procedurilor de achizitii publice de lucrari in vederea identificarii rapide a tuturor neconformitatilor fiecarei oferte;
 • Identificarea rapida, pe baza unor coduri de culori, a tuturor neconformitatilor privind oferta comparativ cu caietul de sarcini;
 • Analiza detaliata a diferentelor de cost intre caiet de sarcini si fiecare oferta;
 • Preluarea tuturor resurse necesare (materiale, manopera, utilaj, transport, echipamente) cu toate informatiile existente: cantitati, preturi unitare, tarife orare, UM, etc. si transpunerea acestora pe graficul de executie;
 • Analiza detaliata a diferentelor privind extrasele de resurse asociate ofertei. De exemplu, resursele de tip material, manopera, utilaje, transport utilizate in elaborarea ofertei;
 • Urmarirea executiei investitiilor prin importul decontarilor/NR/NCS furnizate de catre Contractor fara introducerea lor manuala;
 • Verificarea automata si avertizarea discrepantelor dintre PU/cantitate contract si PU/Cantitate decontare;
 • Raportare flexibila cu export Excel.

PrimaDev-Flyer_interface for P6