PrimaContract
PrimaContract reprezinta instrumentul ideal pentru administrarea contractelor de achizitii publice.

PrimaContract permite gestionarea garantiilor si receptiilor pe baza de fluxul de documente si tipuri de contracte. Aplicatia transmite alertari privind expirarea contractelor/actelor aditionale,  garantii de executie, etc

PrimaContract ofera posibilitatea de analiza financiara a contractelor si rapoarte detaliate privind starea contractelor si actelor aditionale

 1. Administrarea contractelor si actelor aditionale
  • Evidenta completa a contractelor si actelor aditionale
  • Registru de inregistrare unitara a contractelor
  • Permite controlul tuturor etapelor importante dintr-un contract
 1. Gestionarea garantiilor si receptiilor
 • Grafice de restituire garantii
 • Definire flux documente functie de tipul contractului
 • Generare automata a documentelor: Procese verbale, Documente constatatoare, etc.
 1. Analiza financiara a contractelor
 • Facturi cu detalii
 • OP-uri asociate facturilor
 1. Alerte email privind expirarea contractelor, a garantiilor de buna executie, a datelor limita de restituire garantii, etc.

Gestionarea tuturor contractelor derulate in cadrul institutiei din punct de vedere:

 • perioada de derulare contracte/acte aditionale;
 • documente privind receptiile;
 • garantii de buna executie ( valori, modalitati de restituire, etc);
 • plati la nivelul fiecarui contract;
 • acte aditionale.
 • Alertari privind constrangerile contractuale, ca de exemplu: data expirare contract, data restituire garantie, etc.
 • Raportari privind:
  • Analiza situatie contracte
  • Analiza financiara contracte