SIGRID ERP
SIGRID Gestiune Companii de Constructii permite integrarea intregii gestiuni a unei companii din domeniul constructiilor, de la contabilitate, gestiune achizitii si vanzari, depozite, pana la puncte de lucru si lucrari. Toate acestea dintr-o singura aplicatie, total configurabila si perfect adaptabila oricarui model de afacere.

Sunt incluse urmatoarele module:

Contabilitate:

 • Contabilitate generala.
 • Bugetarea claselor, grupelor sau conturilor din planul contabil prin stabilirea unor bugete lunare, trimestriale, anuale.
 • Introducerea si contabilizarea facturilor emise si primite, cu generarea automata a scadentelor creantelor si datoriilor, cu inregistrarea automata a TVA si a altor tipuri de impozite
 • Administrarea Creantelor si Datoriilor cu procese configurabile si automate de contabilizare, generare de fisiere de multicash, imprimare bilete la ordin, notificari de plata, etc.
 • Administrare Impozite.
 • Planuri de conturi si Rapoarte configurabile in totalitate.
 • Elaborarea Situatiei Patrimoniului si a Contului de Profit si Pierdere.

Centre de Cost

 • Contabilitate de gestiune si bugetara.
 • Controlul veniturilor si cheltuielilor si urmarirea incadrarii in buget a fiecarui departament : Proiectele/Lucrarile, Administrativ / Central, Depozitele, si alte zone din cadrul companiei
 • Centre de Cost finale si Intermediare
 • Repartizari intre Centre de Cost
 • Consolidare Centre de Cost
 • Rezultate ale fiecarui Centru de Cost, Balante, Conturi de exploatare
 • Dashboard pentru Centrele de cost cu rezultate pe luni si cumulate, calcul abateri fata de bugetele stabilite
 • Rapoarte personalizate

Impozite – Situatii Financiare:

Administrarea simpla si integrata a tuturor impozitelor ce trebuie aplícate, calculate si raportate de catre fiecare companie din baza de date.

 • Decont de TVA
 • Declaratia 390
 • Declaratia 392
 • Declaratia 394
 • Situatia patrimoniului
 • Contul de Profit si Pierdere

Financiar

 • Contabilizarea automata a Incasarilor si Platilor prin intermediul proceselor ce pot fi configurate de catre companie.
 • Rapoarte privind situatia scadentelor, a incasarilor si platilor
 • Rapoarte privind situatia incasarilor / platilor, creantelor / datoriilor pe client / furnizor, lucrare / proiect

Plati si Datorii

 • Generarea automata a previziunilor de plata pornind de la facturile de achizitii.
 • Definirea fluxurilor privind autorizarile necesare pentru realizarea platilor.
 • Generarea unor plati in bloc si transmiterea datelor catre entitatile bancare.
 • Imprimare documente de plata, cecuri, bilete la ordin inclusiv cu scrisoare de plata atasata.
 • Generare automata de note contabile pornind de la respectivele plati.
 • Optiuni de grupare si dividere plati.
 • Rapoarte personalizabile si parametrizabile pentru fiecare utilizator.
 • Generarea automata a previziunilor de incasare pornind de la facturile emise clientilor.
 • Urmarirea si informarea cu privire la incasarile previzionate, cu reflectarea situatiilor diferite in care se afla acestea.
 • Notificari privind recuperarea creantelor adresate clientilor.
 • Generarea unor incasari in bloc si administrarea incasarilor programate.
 • Rapoarte privind creantele, in functie de scadenta, client, depasirea scadentelor, alte criterii.
 • Generarea automata a incasarilor efectuate de clienti.

Incasari si Creante

Vanzari

 • Elaborarea de oferte / devize / propuneri pentru clienti si workflow configurabil pentru urmarirea acestora prin intermediul starilor si proceselor definibile de catre companie: trimisa / in asteptare, acceptata, respinsa, etc.
 • Situatia comenzilor primite de la clienti cu generarea de “acceptare oferta”
 • Emiterea si inregistrarea notelor de livrare de materiale
 • Emiterea de Facturi catre Clienti cu generarea automata a creantelor.
 • Workflow configurabil in implementare pentru fiecare tip de document
 • Administrarea preturilor aplícate clientilor, in functie de anumite criterii
 • Rapoarte privind activitatea agentilor comerciali, calculul comisioanelor in functie de criterii definibile.
 • Fisa clientului cu un grad ridicat de detaliere ce cuprinde toate aspectele relatiilor cu acestia: comenzi, facturi, creante scadente, statistici, persoane de contact, tip client etc.
 • Clasificarea clientilor pe tipuri de clienti cu preturi independente aplicabile pentru fiecare tip de clienti.
 • Trimitere mail din aplicatie, pentru transmitere oferte, comunicari, notificari, etc.

Achizitii

 • Fisa furnizorilor cu un grad ridicat de detaliere ce cuprinde toate aspectele relatiilor cu acestia: preturi contractate (contracte cadru), detalii persoane de contact, comenzi realízate, in curs de receptie, avize de insotire, facturi, plati scadente, statistici, etc.
 • Toate documentele de achizitie, incluzand:
 • Elaborarea Documentului de planificare achizitii (se poate genera automat in baza comenzilor si a stocurilor existente)
 • Solicitari de oferte adresate furnizorilor (din documentul anterior).
 • Receptia ofertelor de la furnizori.
 • Comparativ de oferte primite si calculul diferentelor dintre ofertele primite de la diferiti furnizori.
 • Adjudecarea de oferte
 • Generare Contracte cu Furnizorii (contracte cadru)
 • Comenzi la furnizori
 • Receptia materialelor si serviciilor prin intermediul notelor de receptie
 • Actualizare in timp real a stocurilor din depozitele implicate in tranzactiile cu furnizorii
 • Receptia facturilor de la furnizor cu definire de stari si procese
 • Liste de furnizori si istoricul acestora.

Gestiune – depozite

 • Numar nelimitat de depozite
 • Controlul stocurilor de produse pe tipuri (materii prime, materiale, marfuri) si categorii atat din depozite, cat si din cisterne, rezervoare, etc.
 • Miscari intre depozite.
 • Procese de fabricatie.
 • Inventare
 • Istoric miscari.
 • Trasabilitate completa, in orice moment, a miscarilor unui produs sau a tuturor miscarilor dintr-un depozit.

Pontaje si deconturi de cheltuieli

 • Elaborarea deconturilor de cheltuieli de catre proprii salariati
 • Calculul diurnelor si inregistrarea tuturor cheltuielilor cu deplasarea efectuate de angajatii societatii
 • Evidenta avansurilor spre decontare,
 • Contabilizare automata,
 • Controlul strict al acestor tipuri de cheltuieli pe centre de cost, pe angajat, pe perioade.
 • Calculul pontajelor pentru salariatii societatii
 • Gestionarea costurilor cu forta de munca pe societate, pe centre, pe departamente, pe categorie, pe angajat si alocarea fiecarei cheltuieli catre centrul de cost / lucrarea / articolul de deviz corespunzator.
 • Definirea unui numar nelimitat de tipuri de ora si a preturilor aferente: ora normala, ora suplimentara, ora noapte, ora necalificat, ora sef santier.
 • Informatiile adminístrate de aceste module stau la baza calculului salariilor lunare in cadrul aplicatiei Sigrid Resurse Umane (nu face obiectul acestei oferte).

Administrarea Lucrarilor

 • Centralizarea tuturor aspectelor legate de un proiect: obiective, costuri, termene, evenimente, resurse, documente
 • Aplicarea unei proceduri standard de lucru la nivelul intregii companii sau pe tipuri de proiecte in scopul realizarii unor comparatii intre proiecte si a uniformizarii activitatilor in cadrul societatii
 • Coordonare intre diferitele departamente implicate in derularea unui proiect: ofertare, executie, achizitii prin conceperea unor fluxuri personalizate care sa permita furnizarea unor informatii rapide, concrete si reale de la un departament la altul
 • Generarea automata a fisei limita, crearea cererilor de oferta catre furnizori, comparativ oferte, administrarea contractelor cu furnizorii
 • Urmarirea consumurilor de materiale pe lucrare prin intermediul bonurilor de consum, cu scopul evitarii comenzilor nenecesare.
 • Elaborarea comenzilor interne
 • Administrarea componentelor unei lucrari/proiect si utilajelor: rapoarte de activitate, pontaje
 • Alocarea cheltuielilor cu resursele unor centre de cost diferite.
 • Gestionarea unor preturi diferite pentru resurse, pe tipuri de ore (predefinite de catre utilizator).
 • Administrarea stocurilor de materiale din depozitul santierului
 • Elaborarea documentelor adresate clientilor, tertilor: facturi, oferte, contracte
 • Gestionarea scrisorilor de garantie si a garantiilor de buna executie
 • Evidenta resurselor interne, externe a subcontractantilor si a altor persoane / terti implicati in lucrare /proiect
 • Evidenta decontarilor cu beneficiarii

SIGRID Urmarire Lucrari / Proiecte

 

 • Gestionarea unui numar nelimitat de proiecte; comparatii intre diferite proiecte ale companiei
 • Gestionarea unui numar nelimitat de versiuni ale proiectului, inclusiv versiuni de referinta, in oricare din fazele proiectului; comparatii intre versiuni
 • Acoperirea integrala si metódica a unui proiect: initiere, planificare, executie, control si inchidere
 • Controlul fazelor proiectelor si a costurilor generate in fiecare stadiu/faza
 • Elaborarea antemasuratorilor proiectului si studiul costurilor implicate: solicitari de oferte de la furnizori, comparative de oferte, etc.
 • Urmarirea consumurilor de materiale pentru un proiect prin intermediul bonurilor de
 • Administrarea componentelor unei lucrari/proiect: Rapoarte de activitate, pontaje, controlul timpilor si costurilor aferente resurselor companiei.
 • Urmarirea in detaliu a tuturor elementelor proiectului, a cantitatilor executate (ore) si a costurilor implicate.
 • Managementul elementelor proiectului care au fost subcontractate: manopera sau manopera + materiale, la nivel de articol de deviz
 • Planificarea in timp a activitatilor si imbunatatirea monitorizarii si controlului resurselor, a costurilor si a personalului cu scopul cresterii productivitatii angajatilor
 • Alocarea costurilor reale pe elemente de proiect.
 • Urmarirea in timp real a activitatii de productie si a costurilor pe care le genereaza
 • Identificarea abaterilor intre estimarile initiale si costurile reale la nivel de proiect, elemente ale proiectului, activitati, resursa
 • Multiple tipuri de rapoarte pentru urmarirea si controlul economic al lucrarilor   / proiectelor.
 • Integrarea datelor din urmarire (proiect / lucrare) cu gestiunea si contabilitatea.
 • Integrarea cu contabilitatea pe centre de cost.
 • Integrarea cu departamentul de achizitii.

SIGRID Mentenanta Echipamente

 • Inregistrarea fiecarui utilaj in baza de date, cu principalele sale caracteristici.
 • Programarea operatiilor de mentenanta si intretinere si urmarirea lor.
 • Controlul datelor prevazute pentru inspectiile tehnice.
 • Controlul documentelor aferente fiecarui utilaj / vehicul.
 • Gestionarea pieselor de schimb pentru fiecare element si controlul stocului acestora.
 • Inregistrarea operatiilor realízate pentru fiecare utiaj / vehicul.
 • Gestionarea intregii documentatii asociate fiecarui echipament / vehicul / utilaj: autorizatii, revizii, calibrari, etc.

SIGRID for construction