Oracle Primavera P6 for Construction
Oracle Primavera este una dintre cele mai performante si utilizate solutiii de management de proiect din lume, fiind considerat cel mai actual standard de management de proiect.
Este conceputa special pentru nevoile unei companii cu activitate pe proiecte, reprezintand un suport real in planificarea, previzionarea clara a costurilor si coordonarea intre proiectanti, antreprenori si beneficiari. Sistemul ofera cu adevarat solutia optima pentru managerii zilelor noastre, garantand succesul proiectelor abordate, punand la dispozitie toate instrumentele si informatiile legate de modul de derulare al proiectelor, atat din punct de vedere al stadiului fizic, cat si, din punct de vedere al resurselor si costurilor.
Se estimează că valoarea totală a proiectelor gestionate cu suita de produse Oracle Primavera depăşeşte suma de 6 mii de miliarde de dolari. Companiile optează pentru solutia Oracle Primavera pentru managementul portofoliilor de proiecte pentru a putea lua decizii mai bune privind managementul portofoliilor, pentru a evalua riscurile şi beneficiile asociate proiectelor şi pentru a determina dacă există suficiente resurse de forţă de muncă competentă pentru a finaliza obiectivul propus. Oracle Primavera este solutia de top ce oferă capabilităţi de execuţie şi control al proiectelor, necesare pentru o livrare la termen si în limitele bugetului.

Functionalitati

 •  Baza unica de date cu toate proiectele pe care le desfasoara compania, facilitate care permite analize si raportari centralizate dupa criterii stabilite cum ar fi: santiere, beneficiari, obiective strategice la nivel de companie;
  •     •    Alocarea resurselor: Cand necesarul de resurse din proiect a fost definit, acestea vor pute fi alocate cu usurinta pe ativitatile planificate. P6 urmareste resursele de tip forta de munca, materiale, echipamente si costuri necesare pentru derularea activitatilor sau a fazelor de proiect (WBS)
  •    Managementul proiectelor de referinta (Baseline): Se poate stoca un numar nelimitat de versiuni ale planificarilor, resurselor si costurilor alocate, pentru a putea face comparatii intre progresul real al lucrarilor si cel planificat initial, intre ultima actualizare si cea realizata cu 6 luni in urma, etc.
  •    Nivelarea resurselor: Nivelarea resurselor asigura o cantitate suficienta de resurse disponibila pentru a derula activitatile din planul de proiect.
  •    Gestionarea si analiza subcontractorilor din punct de vedere al corelarii in timp a activitatii  fiecarui contractor, cat si, din punct de vedere al costurilor
  •    Grafice: Informatiile obtinute eficient prin grafice sugestive pot fi grupate, filtrate si aranjate intr-un numar nelimitat de moduri, printre care:
 •  Lucrul multi-user, multi-project cu capabilitati de colaborare si comunicare in cadrul echipei de proiect;
  •    Se integrează cu sisteme financiare câteva dintre acestea fiind JDEdwards, Oracle EBS, SAP, Oracle BI, Microsoft Dynamics etc.
 • intarzierilor inregistrate atat de resursele proprii, cat si resurse externe, etc.
 • depasirilor de consumuri fata de cele bugetate, respectiv, identificarea responsabililor de depasirile de cost inregistrate
 • grafice Gantt
 • Histograme
 • Diagrame de activitati
 • Rapoarte tabelare
 • Grafice cu bare
 • Grafice cu curbe S
 • Diagrame de secventa logica a activitatilor (PERT)
 • Diagrame organizationale.

Beneficii

 • Optimizarea proiectelor si pastrarea istoricul activitatii
 • Creare grafice de executie bazate pe informatiile din oferta, cu posibilitatea de preluare a ofertei indiferent de programul de devize in care s-a elaborat
 • Cresterea eficientei activitatii de planificare si urmarire a proiectelor
 • Reducerea costurilor nejustificate pe proiecte prin controlul si limitarea cantitatilor bugetate si a consumurilor realizate
 • Analiza comparativa bugetat/realizat nu va permite angajarea de cheltuieli neacoperite de oferta transmisa catre Beneficiar, cheltuieli ce nu vor fi decontate, ci vor fi inregistrate ca pierderi pe proiect
 • Corelarea si comparatia intre pretul ofertat catre Beneficiar si costul intern inregistrat
 • Compararea progresului planificat cu progresul real inregistrat cu evidentierea grafica si tabelara a:
 • Determinarea randamentului utilizarii atat a resurselor proprii, cat si, a contractorilor prin consumuri si cantitati realizate, decontate sau platite si obtinerea indicatorilor de performanta a proiectelor de tipul CPI (indice de performanta de cost) si SPI (indice de performanta de planificare)
 • Reducerea costurilor de stocare prin optimizarea aprovizionarii care va fi data de desfasurarea in timp a activitatilor consumatoare de resurse materiale
 • Determinarea cantitatilor de resurse necesare a fi comandate si corelarea acestora cu cantitatile bugetate conforme cu oferta, ce urmeaza a fi decontate catre Beneficiar
 • Alertare privind lansarea la timp a achizitiilor si luarea in considerare a termenelor mari de aprovizionare pe unele resurse
 • Urmarirea subcontractorilor prin gestionarea, controlul activitatilor acestora si analiza eficientei fiecarui contractor; corelarea decontarilor cu acestia si corelarea cu decontarile catre Beneficiar
 • Uniformizarea raportarii

Tablou de bord cu informatii consolidate necesare managementului