PrimaDev Interfata P6
Managementul proiectului presupune in prima etapa, planificarea activitatilor, alocarea resurselor si costurilor. In general si, in mod special, in proiectele de constructii, aceasta etapa este o mare consumatoare de timp.

Solutia noastra PrimaDev & Oracle Primavera, va optimizeaza activitatea de planificare a proiectului, reducand cu cel putin 80% din timpul necesar pentru obtinerea unui grafic de executie fizic si valoric in conformitate cu oferta.

Utilizand solutia noastra PrimaDev – Oracle Primavera veti obtine rapid graficul de executie fizic si valoric conform cu oferta.

Posibilitatea de import oferte din programele de devize a condus la extinderea solutiei noastre catre o zona importanta atat pentru beneficiari, cat si, pentru antreprenori.

PrimaDev reprezinta instrumentul ideal atat pentru Executanti, in vederea elaborarii graficului de executie fizic si valoric, cat si, pentru Beneficiari/Antreprenori pentru evaluarea rapida a ofertelor.

Functionalitati

 • Importul ofertei din programul de devize cu toate informatiile legate de oferta, cum ar fi:
 • cantitati de lucrari incadrate in articole de deviz
 • resursele folosite cu consumuri specifice, norme de timp, preturi unitare
 • Importul ofertei bazate pe cantitati de lucrari (bill of quantities) elaborata in Excel;
 • Prelucrarea investitiei in sensul transformarii articolelor de deviz/cantitatilor de lucrari in activitati (operatii tehnologice) ce vor fi transferate catre Oracle Primavera;
 • Asocierea automata/manuala a articolelor de deviz/cantitatilor de lucrari in cantitate totala/partiala (valoric/procentual) la nivelul activitatilor aferente proiectului;
 • Determinarea duratelor pe activitati functie de cantitatile de articole asociate si normele de timp aferente articolelor din oferta;
 • Evaluarea rapida a ofertelor prin importul ofertelor primite si afisarea unui raport global prin care se compara ofertele primite cu oferta de referinta (de regula, oferta proiectantului). Astfel, se pot identifica rapid toate neconformitatile fata de caietul de sarcini, cum ar fi:
 • Obiecte/devize/articole lipsa sau suplimentare
 • Modificari ale normelor de deviz privind consumul, norma de timp, resurse noi, etc.
 • Completeaza perfect solutia Oracle Primavera pentru managementul proiectelor de constructii.

Beneficii

 • Reducerea cu cel putin 80% a timpului necesar pentru elaborarea graficului de executie fizic si valoric in conformitate cu oferta elaborata in Excel sau utilizand programele de devize
 • Optimizarea activitatii de ofertare din punct de vedere al obtinerii graficului de executie fizic si valoric conform cu oferta;
 • Determinarea rapida a duratei pe fiecare activitate functie de cantitatea de articol asociata si formatia de lucru (manopera, utilaj) disponibila;
 • Preluarea tuturor resurse necesare (materiale, manopera, utilaj, transport, echipamente) cu toate informatiile existente: cantitati, preturi unitare, tarife orare, UM, etc. si transpunerea acestora pe graficul de executie;

PrimaDev-Flyer_interface for P6